Teisinis

 

 

Euler Hermes Lietuva

Registro Nr.: 21320706
  
AUTORIAUS TEISĖ 
2013 m. Euler Hermes. Visos teisės saugomos.

 

 

SVETAINĖS KŪRĖJŲ SĄRAŠAS  

 

Svetainės redaktorius: Euler Hermes, 1 place des Saisons, 92048 PARIS-LA DEFENSE, FRANCE CEDEX
Originalų svetainės dizainą kūrė Euler Hermes, Makheia Digital et Expertime / 4.0 
Leidinių direktorius: Joan Wasylik

 

Svetainės serveris: Euler Hermes S.A, 1, place des Saisons, 92048 PARIS - LA DEFENSE CEDEX

 

Svetainės fotografija:

 

  • Pagrindinis puslapis: Euler Hermes darbuotojai, Panorama Fotostudie fotografija, visos teisės saugomos.
  • Kitos nuotraukos: komercinės nuotraukos, nuo kurių neskaičiuojamas autoriaus honoraras

 

Ši svetainė ir jos turinys, įskaitant visą informaciją ir iliustracijas, yra apsaugoti Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso. Prekės pavadinimai, logotipai ir prekės ženklai, registruoti Euler Hermes ir jos patronuojamųjų bendrovių, yra jų nuosavybė ir negali būti naudojami be išankstinio raštiško jų sutikimo. Šios svetainės turinys gali būti kopijuojamas, reprodukuojamas arba platinamas tik asmeninio naudojimo tikslais, išskyrus atvejus, kai gaunamas išankstinis raštiškas svetainės redaktorių sutikimas. Visose kopijose, reprodukcijose ir platinamuose elementuose turi būti aiškiai nurodytas autoriaus vardas ir pavardė bei šaltinis.
 
 

ATSAKOMYBĖ 

Jokiomis aplinkybėmis Euler Hermes arba jos patronuojamosios bendrovės nėra laikomos atsakingomis už netiesioginę žalą, pavyzdžiui, finansinius arba komercinius nuostolius, negautą pelną, verslo sutrikdymą, įplaukų sumažėjimą, nuostolius arba teisinį ieškinį, pareikštą trečiosios šalies svetainės naudotojui, kylančius iš šios svetainės naudojimo arba bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje.
 
 

NUORODOS

Prieš kuriant hipersaitus į šią žiniatinklio svetainę ar iš jos, turi būti pasirašyta raštiška sutartis su svetainės redaktoriumi.​
 
 

VIRUSAI

Jūs esate atsakingi už atitinkamų priemonių, skirtų apsaugoti jūsų duomenis ir (arba) programinės įrangos programas ir (arba) aparatinę įrangą nuo virusų, naudojimą.
 
 

DUOMENŲ APSAUGA 

Euler Hermes, pasaulinė kredito draudimo lyderė, padeda įmonėms augti tiek jų gimtojoje rinkoje, tiek eksporto rinkose, apdrausdama jų prekybos gautinas sumas. Turėdama daugiau nei šimtą metų patirties šiame sektoriuje, Euler Hermes yra tiek pasaulinė, tiek vietos organizacija, garantuojanti tą patį paslaugų kokybės lygį bet kur pasaulyje – nuo garantijų iki nesumokėtų gautinų sumų surinkimo ir blogų skolų atlyginimo. Šios specialistų paslaugos reikalauja tvirtų žinių apie pasaulio ekonomiką ir atskiras įmones.
 
Visi mūsų turimi duomenys bus naudojami tik sudaryti mums sąlygas teikti savo paslaugas ir bus atskleisti tik Euler Hermes grupės bendrovėms ir mūsų partneriams.
 
Pagal 1978 m. sausio 6 d. Prancūzijos duomenų apsaugos aktą Nr. 78-17, su pakeitimais, padarytais 2004 m. rugpjūčio 6 d. aktu Nr. 2004-801, jūs turite teisę prieiti prie savo asmens duomenų ir, jei reikia, juos koreguoti. Jei norite pasinaudoti šia teise, siųskite raštišką prašymą šiuo adresu: Webmaster, 1,place des Saisons  92048  Paris La Défense – Cedex.
 
 

REGISTRUOTA SVETAINĖ

Mes įregistravome savo svetainę Prancūzijos duomenų apsaugos institucijose – CNIL.